För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Författningen är tidsbegränsad till 2014-01-01 00:00:00