För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:218