För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:159