För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:340