För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office;