För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1993:983) om statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling;. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1227