För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar