För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1996:1371) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1175