För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1425