För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:736