För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1997:576) om särskild skatteväxling med anledning av ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner