För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1999:1415) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:761