För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:248