För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:871