För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område