För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter. Författningen har upphävts genom: SFS 2003:508