För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning