För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:137