För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1532