För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1475