För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:799