För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:759