För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:684