Förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan. Författningen har upphävts genom: SFS 2007:182
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan. Författningen har upphävts genom: SFS 2007:182