Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1581
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1581