För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare