För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:340