För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde