För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Skollag (1985:1100). Författningen har upphävts genom: SFS 2010:801