För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100). Författningen har upphävts genom: SFS 2010:801