För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:801