För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet