För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara