För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.