För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina