För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:801