För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Författningen är tidsbegränsad till 2007-07-01 00:00:00