För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:507