För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:14) om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:612