För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling