För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar