För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:567