SFS 2015:735 Förordning om upphävande av förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.