För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungl. Maj:ts förnyade stadgar (1906:60 s. 1) för vetenskapssocieteten i Uppsala