För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungl. Maj:ts stadgar (1921:475) för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund