För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Särskoleförordning (1995:206). Författningen har upphävts genom: SFS 2011:185