För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning