För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:769