Studentkårsförordning (2009:769)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Studentkårsförordning (2009:769)