För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:290